Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kok knokt’ Category

CJIB
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Barendrecht, 21 februari 2012

Betreft: Terugvorderen ten onrechte betaalde administratiekosten.

Geachte Dames en Heren,

Ingevolge de uitspraak van 09 februari 2012 met kenmerk MU 10-190 van de rechtbank Amsterdam, sector Kanton, locatie Amsterdam, alsmede de uitspraak van de rechtbank Arnhem, sector Kanton, locatie Wageningen van 10 juni 2010 met kenmerk 675051 \ BR VERZ 10-19034 \ SB/45/ds, verzoek ik u om de door mij onder protest voldane ”administratiekosten” van € 6,= terug te storten op mijn gironummer 3909817.

De hier bedoelde ”administratiekosten” zijn door u ten onrechte aan mij opgelegd en gekoppeld aan een beschikking voor een parkeerovertreding. De voorzieningenrechter heeft thans bepaald dat de opgelegde administratiekosten geen relatie hebben met het “opvoedkundig” karakter van de parkeerboete en derhalve niet hoeven te worden voldaan.

De beschikking, inclusief de administratiekosten, van in totaal € 76,= zijn door mij op uw rekening 569988888 , dd 30 januari 2012, bijgeschreven. Kenmerk van deze overboeking is 3062542157602201AC

Ik zie uw betaling met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

A. Kok

Read Full Post »

%d bloggers liken dit: